PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.3.055/27.01.2021 DEZBATERE PUBLICA MINUTĂ

Sectiunea: Dezbateri publiceMinute dezbateri publice back

28.01.2021
Nr.3.055/27.01.2021

DEZBATERE PUBLICA

MINUTĂ

 
     încheiat astazi, 27 IANUARIE 2021, in DEZBATERE PUBLICA, privind MODIFICAREA HCL.NR.103/2020 PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021, incepand cu ora 14, in sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras.
     Au participat din partea primăriei: şef Serviciul Venituri Bugetare Făgăraş - d-na Maria Boeriu şi din partea Direcţiei Buget-Finante- Contabilitate: d-na Andreea Munteanu.
Datorita faptului ca nu s-a prezentat niciun cetatean al Municipiului Făgăraş la dezbaterea publica privind modificarea HCL.nr. 103/2020 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 , şedinţa nu s-a mai putut desfasura.
     Drept pentru care, s-a Încheiat prezenta minuta in 2 exemplare