PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

TABEL ADMINISTRATORI DE IMOBILE ATESTAȚI CONFORM LEGII NR.196/2018 SI H.C.L. FĂGĂRAȘ NR.70/2020HOTĂRÂREA NR.70 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/ autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridicSITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV (cod 14-6-30/d)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA SUMELOR SPECIALE (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/c)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE RULMENT (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/a)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE REPARAȚII (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/b)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE PENALIZĂRI (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/d)REGISTRUL-JURNALREGISTRUL- INVENTARORDIN nr. 1.058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului