PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ANUNȚ referitor la participarea Municipiului Făgăraș la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Sectiunea: Anunţuri publiceŞtiri şi Evenimente back

21.10.2022

ANUNȚ referitor la participarea Municipiului Făgăraș la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

 

IMPORTANT!!! https://www.afm.ro/casare_auto_uzate_comunicate.php

 

     Primăria Municipiului Făgăraș anunță intenția de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu în conformitate cu ORDINUL nr. 2.261 din 23 august 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

 

În conformitate cu Ghidul de Finanțare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții: 

 

    Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat:

    Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

1. proprietar de autovehicul uzat – persoana fizică, deținătoare a unui drept de proprietate asupra unui autoturism cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, pe care se angajează să îl predea spre casare şi să îl radieze din circulaţie, în schimbul stimulentului pentru casare;

2. este persoană fizică cu domiciliul/reşedinţa în România;

3. are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT Făgăraș;

4. deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT Făgăraș;

5. nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

6. nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

7. nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Beneficiarul stimulentului pentru casare – proprietarul autovehicului uzat:

1. își exprimă acordul pentru participarea în program prin intermediul solicitantului în a cărui evidență fiscală figurează autovehiculul uzat pe care se obligă să îl caseze și să îl radieze din circulație;

2. își exprimă acordul ca solicitantul în a cărui evidență fiscală figurează autovehiculul uzat să depună, în numele său, cererea de finanțare, precum și să încheie contract de finanțare cu AFM;

3. se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;

4. se angajează să predea spre casare autovehiculul uzat cu care participă în Program și să îl radieze din circulație, în schimbul stimulentului pentru casare.

 

    Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

    Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT Făgăraș;

2. la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;

3. are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

4. conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).

5. autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate);

6. autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;

7. autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, care îndeplineşte cumulativ condițiile prevăzute la art. 10;

8. microbuz - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M2 sau M3, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR2;

 

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU