PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Afișare lunară conform art. 27, alin (4^1), din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, a planurilor și tabelelor parcelare întocmite pentru UAT Făgăraș

Sectiunea: Anunţuri publice back

07.03.2023