PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Primaria Municipiului Fagaras anunta inceperea inscrierilor in cadrul proiectului “Afaceristi in Centru!”  Proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Sectiunea: Ştiri şi Evenimente back

20.03.2018
     Dosarele de inscriere in cadrul proiectului AFACERISTI IN CENTRU se vor putea depune la sediul Primariei Fagaras, str. Republicii, nr.3, jud.Brasov, camera 7 ( Compartimentul Implementare Proiecte de Finantare) zilnic de luni pana joi intre orele 9.00-16.00 si vineri 9.00-13.00.

     Dosarele se vor depune pe baza de semnatura /confirmare de primire IN CAZUL in care vor fi transmise prin posa/curierat.
     Perioada de inscriere va avea loc din 20 martie 2018 pana in 30 aprile 2018.

Fiecare dosar depus va primi un numar de inregistrare.
Documentele pe baza carora se va face selectia participantilor:

- Formular de inscriere/declarative de intentie - semnat
- Formular de inscriere in grupul tinta, completat integral - semnat
- Declaratie accord privind prelucrarea datelor - semnata
- Declaratie pe propria raspundere de evitare a dublei finantari - semnata
- Declaratie privind evitarea dublei certificari - semnata
- Diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul
- Copie a cartii de identitate, certificate pentru conformitate cu originalul
- Adeverintasomaj/angajare/student, in original

Pentru candidaturile ale caror dosare sunt complete se va functiona dupa PRINCIPIUL “ PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”

Anexat se va regasii:

ANUNTUL DE SELECTIE GRUP TINTA
METODOLOGIE DE SELECTIE/RECRUTARE SI MONITORIZARE A GRUPULUI TINTA

     In procesul de identificare, recrutare si selectie se va respecta principiul transparentei, cel al egalitatii de sanse, al egalitatii de gen si cel al nediscriminarii, se va realiza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii pe criteria de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, situatie sau responsabilitate familiala si alte criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta.

Date de contact:
0268/21.13.13 int.138 Compartiment Implementare Proiecte de Finantare
0745.326.116 Marius Moruz –Expert selectare recrutare grup tinta
e-mail: afaceristi@primaria-fagaras.ro
site: www.primaria-fagaras.ro
pagina facebook: Afaceristi in centru


Primaria Municipiului Fagaras anunta inceperea inscrierilor in cadrul proiectului “Afaceristi in Centru!”  Proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020