PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Afișare lunară (februarie 2024) conform art. 27, alin (4^1), din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, a planurilor și tabelelor parcelare întocmite pentru UAT Făgăraș

Sectiunea: Anunţuri publice back

06.02.2024