PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Program de audienţe

back

GHEORGHE SUCACIU - Primarul Municipiului Făgăras
Program de audiente:
In fiecare MARTI intre orele: 10:00 - 12:00

Primarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
Abuzuri; buget local; calamitati; comert; privatizare; impozite si taxe; intreprinderi mici si mijlocii; sistematizare; constructii; disciplina in constructii; industrie; ordine publica; invatamant; cultura, arta, culte; sport, sanatate; problme deosebite nesolutionate; nerespectarea termenelor de solutionare a cererilor – locuinte.


DAN-VALENTIN CLONT - Viceprimarul Municipiului Făgăras
Program de audiente:
In fiecare MARTI intre orele: 10:00 - 12:00

Viceprimarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
în conformitate cu atribuţiile delegate, în probleme legate de igiena şi salubritatea localurilor publice, de activitatea din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, în chestiuni legate de respectarea sau nerespectarea normelor urbanistice de disciplină în construcţii, precum şi în aspecte legate de depozitarea deşeurilor menajere, industriale sau de orice tip.


Laura Giunca - Secretarul Primăriei Municipiului Fagaras
Program de audiente:

Secretarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
– în conformitate cu atribuţiile delegate, probleme juridice de ordin general si in special probleme juridice legate de administratia locala, Legea 10/2001, Legile fondului funciar, stare civila, etc.