PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare transferului unui mijloc de transport la noul domiciliu al contribuabilului (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare transferului unui mijloc de transport la noul domiciliu al contribuabilului: -cerere / „declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – model 2009 ITL 027” -cartea de identitate a autovehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie); -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care sa reiasa noul domiciliu (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -fisa de inmatriculare (original); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata.