PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare eliberarii certificatului de atestare fiscala (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare eliberarii certificatului de atestare fiscala: -„cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010; -actul de identitate al proprietarului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata. -C.I./B.I/N.I.F/C.U.I imputernicit.- copie carte identitate auto/ extras CF valabil In cazul in care se solicita certificat de atestare fiscala pentru dezbaterea succesiunii: -actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (original si fotocopie); -acte doveditoare din care sa reiasa calitatea persoanei fizice de a obtine certificatul de atestare fiscala, dupa caz: > certificat de nastere (original si fotocopie); > certificat de casatorie (original si fotocopie); > actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscala: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); > sentinta judecatoreasca de divort (original si fotocopie); > actul de identitate al imputericitului (original si fotocopie); > certificat de calitate de mostenitor/legatar (original si fotocopie); > certificat de mostenitor/legatar; >adresa notariat prin care se solicita certificate de atestare fiscal. > imputernicire in original sau fotocopie legalizata. Mentionam ca: - in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala, acesta va fi reprezentat de un imputernicit; - imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ; -in conformitate cu art. 159 alin. (3) din Noul Cod de Procedura Fiscala”certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si este valabil 30 de zile de la data emiterii.”