PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: -Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate model 2016 ITL 014 -certificat de inregistrare fiscala proprietar (original si fotocopie); -autorizatia de construire (original si fotocopie); -declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa data amplasarii firmei/panoului (original); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata; -act identitate imputernicit (original si fotocopie).