PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare schimbarii in evidentele fiscale a numelui / domiciliului unui contribuabil (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare schimbarii in evidentele fiscale a numelui / domiciliului unui contribuabil: -cerere tip; -certificat de casatorie (original si fotocopie)/sentinta civila divort; -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata; -act identitate imputernicit (original si fotocopie)