PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare scutirii de la plata a impozitelor si taxelor locale (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare scutirii de la plata a impozitelor si taxelor locale: ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, DUPA CAZ: -legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi; -hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; -certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate; -certificat de revolutionar; -act din care sa rezulte ca mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral; -cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. pentru autovehicole istorice (original si fotocopie); -atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.; -cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care sa reiasa ca autovehiculul este hybrid sau actionat electric (original si fotocopie); -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie). ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE: -cerere tip; -actul de dobandire al imobilului (original si fotocopie); -actul doveditor care atesta faptul ca proprietarul este beneficiar al scutirii (original si fotocopie) dupa caz: > legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi; > certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate ; > hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; >adeverinta persoane prevazute la art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; >documente aferente activitatii pentru care sunt autorizati de exemplu facturi de utilitati, facturi fiscal, state plata salariati sau orice alte documente pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii cu character sezonier pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic;