PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare eliberarii istoricului de rol fiscal (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare eliberarii istoricului de rol fiscal: -cerere tip; -acte doveditoare calitatii de a solicita istoric de rol fiscal, dupa caz: > act de proprietate/certificat de mostenitor/legatar in cazul in care contribuabilul este inregistrat in evidentele fiscale; > certificat de mostenitor/legatar, certificat de calitate de mostenitor/legatar in cazul in care imobilul a apartinut autorului solicitantului; > testament (original si fotocopie); > certificate de nastere (original si fotocopie); > certificat de casatorie (original si fotocopie); -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata; -act de identitate al imputernicitului (original si fotocopie).