PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare privind clasarea amenzilor (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare privind clasarea amenzilor: -cerere tip; -sentinta judecatoreasca cu mentiunea definitiva si irevocabila (original si fotocopie); -chitanta (original si fotocopie); -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata;