PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru restituire / compensare a sumelor achitate in plus sau eronat la bugetul local (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru restituire / compensare a sumelor achitate in plus sau eronat la bugetul local: -cerere restituire / cerere compensare; -chitanta (fotocopie); -chitanta cu care a fost achitata taxa de timbru (orginal sau fotocopie); -copii legalizate de pe hotararile definitive si irevocabile, de pe decizii ale organelor jurisdictionale administrative sau un inscris din care sa rezulte ca sumele nu au fost folosite sau dupa caz stabilite de acestea -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata.