PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru indreptarea erorilor materiale din documentele de plata (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru indreptarea erorilor materiale din documentele de plata: -cerere; -ordin de plata (fotocopie); -extras de cont (fotocopie); -titlurile de creanta (fotocopie); -oricare alt document ce atesta eroarea produsa (fotocopie); -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata.