PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii reclama si publicitate (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii reclama si publicitate: -Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate Anexa nr. 14, Model 2016 ITL 014 (formular tipizat - 2 exemplare originale); -Centralizator al informatiilor cuprinse in contractul/ele de prestari servicii de publicitate. In cazul in care inscrisul/ile cuprinde prestari de servicii, pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, valorile aferente se vor defalca explicit(fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.