PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol fiscal (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol fiscal: -Adresa tip (2 exemplare); -Documentul care atesta calitatea solicitantului, (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati