PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU DOBANDIREA/REDOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

 1. Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei,
 2. Certificatul de naştere (original şi fotocopie)
 3. Certificat de căsătorie  (original şi fotocopie)
 4. Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ - inclusiv Conventia intre soti cu privire la minori (original şi fotocopie)
 5. Certificat de deces al soţului/soţiei,  (original şi fotocopie)
 6. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani  (original şi fotocopie)
 7. Actul prin care se face dovada spaţiului în care locuiți (copie si original).
 8. Chitanță reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei  – care se achită la Serviciul de Taxe și Impozite Făgăraș.
 9. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi fotocopie.
 
Notă :
 • În cazul în care domiciliul este al unei alte persoane, va trebui să fiți însoţiți de proprietarul domiciliului.
 • Dacă există posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent este suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, declarație care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 • Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
 • Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.