PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - SCHIMBAREA DOMICILIULUI

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciului de evidență
2. CERTIFICAT DE NAȘTERE - original și copie
3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - original și copie
4. SENTINȚA DE DIVORȚ, RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (dacă este cazul) - original și copie
5. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI) - original și copie
6. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU* - original și copie
7. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI;
8. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI - original și copie
10.CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTIATE IN VALOARE DE 7 LEI (plătită la taxe și impozite Făgăraș);

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.