PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

* IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI, MINORUL ARE OBLIGAȚIA SĂ SOLICITE LA S.P.C.L.E.P. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE, PREZENTÂND URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciul de evidență
2. CERTIFICAT DE NAȘTERE al minorului - original și copie  
3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU SENTINȚA DE DIVORȚ A PĂRINȚILOR, RAMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (în cazul în care părinții sunt divorțați); - original și copie 
4. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINȚI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA
5. CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI (plătită la Taxe și Impozite Făgăraș);

* MINORUL DEPUNE CEREREA INSOTIT DE UNUL DINTRE PARINTI SAU, DUPA CAZ, DE REPREZENTANTUL SAU LEGAL ORI DE PERSOANA CAREIA I-A FOST INCREDINTAT MINORUL.

ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neprezentarea in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani a minorului care are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate se sanctioneaza cu amenda de la 40 lei la 80 lei - art. 14 alin.1.