PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI CU ULTIMUL DOMICILIU AVUT IN TARA DE CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE -CRDS

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Extrasul, certificatul sau copia de pe cartea funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
2. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
5. Contractul de schimb de locuinta;
6. Contractul de partaj voluntar, tranzactia - autentificate;
7. Contract de intretinere sau contract de renta viagera - este necesara legalizarea semnaturilor;
8. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
9. Certificatul de mostenitor, cu acordul celorlalti mostenitori cand nu s-a iesit din indiviziune;
10. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, in cazul in care imobilul nu a fost construit integral, insotita de declaratia data pe propria raspundere, din care sa rezulte ca are conditii si locuieste efectiv la adresa;
11. Contractul de constructie insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei sau de receptie preliminara;
12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
14. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;
16. Declaratia de primire in spatiu, insotita de actul legal din care rezulta ca persoana care face declaratia este proprietara spatiului de locuit, declaratia poate fi data de proprietar in fata lucratorului de evidenta sau prin procura notariala. Pentru mediul rural se poate da si in fata politistului de la postul de politie, care va semna si va aplica stampila