PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

* ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII CARȚII DE IDENTITATE, SE VA ELIBERA C.I.P. AVÂND DREPT MOTIV LIPSĂ DOVADA ADRESA DE DOMICILIU SAU LIPSĂ CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ.

1. CERERE TIP 
2. 3 FOTOGRAFII TIP BULETIN IDENTITATE. ( 3/4cm cu margine albă de 7 mm)
3. CERTIFICAT DE NAȘTERE - original și copie
4. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE ( dacă este cazul) - original și copie
5. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR MINORI - original și copie
6. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU* - original și copie
7. SENTINTA DE DIVORȚ RAMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (dacă este cazul) - original și copie
8. CERTIFICAT DE DECES SOȚ/SOȚIE  (daca este cazul) - original și copie
9. TAXĂ PENTRU ELIBERARE C.I.P. ÎN VALOARE DE 1 LEU  - se plătește la taxe și Impozite Făgăraș;
 

IMPORTANT:

1. certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie xerografiata;
2. în cazul în care se solicita eliberarea cartii de identitate datorita schimbarii pe cale administrativa a numelui sau prenumelui se va prezenta si dispozitia prin care s-a aprobat schimbarea de nume în original si copie xerografiata.