PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ȘI REȘEDINȚĂ ÎN ROMÂNIA - C.R.D.S

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - se eliberează gratuit de la ghișeul serviciului de evidență
2.  3 FOTOGRAFII TIP BULETIN (3/4cm cu margine alba de 7 mm );
3. CERTIFICAT DE NAȘTERE - original și copie
4. CERTIFICAT DE CASĂTORIE (dacă este cazul) - original și copie
5. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR MINORI  - original și copie
6. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*  - original și copie
7. SENTINȚA DE DIVORȚ, RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (dacă este cazul) - original și copie
8. CERTIFICAT DE DECES ( ÎN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOȚI ) - original și copie
9. PAȘAPORTUL ROMÂNESC CU STATUTUL DE CRDS AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE,
10. TAXA PENTRU ELIBERARE C.I.P. ÎN VALOARE DE 1 LEU (Platită la taxe și impozite Făgăraș);

IMPORTANT:

3. certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie xerografiata;