PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciului de evidență
2. CERTIFICATUL DE NAȘTERE - original și copie 
3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE - pt. persoanele căsătorite (dacă este cazul ) , original și copie 
4. CERTIFICATUL DE DECES - al soțului/soției decedat/e, original și copie 
5 .HOTĂRÂREA DE DIVORȚ - definitivă și irevocabilă (dacă este cazul ), original și copie 
6. DOCUMENTUL cu care se face dovada ADRESEI DE DOMICILIU, original și copie 
7. CERTIFICATUL DE NAȘTERE ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani- original și copie
8. PAȘAPORTUL ROMÂNESC - valabil sau expirat, sau certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare 
    ale Romaniei în străinătate - original și copie  
9. ACTUL DE IDENTITATE și/sau pașaportul eliberate de autoritățile străine ,original și copii ale filelor informatizate destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră 
10.CHITANȚA - reprezentând valoarea cărții de identitate -7lei ( se achită la Taxe și Impozite Făgăraș)