PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORĂRII

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

 1. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi fotocopie;
 2. Dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 3. Certificatul de naştere (original şi fotocopie),
 4. Certificatul de căsătorie  (original şi fotocopie), în cazul persoanelor căsătorite,
 5. Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, sau certificat de divorţ - inclusiv Convenția între soți cu privire la minori (original şi fotocopie), în cazul persoanelor divorțate,
 6. Certificatul de deces al soţului/soţiei (original şi fotocopie),
 7. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani  (original şi fotocopie),
 8. Actul prin care se face dovada spaţiului în care locuiți (copie si original).
 9. Chitanță reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei  – care se achită la Serviciul de Taxe și Impozite Făgăraș.
 
Notă :
 • În cazul în care domiciliul este al unei alte persoane, va trebui să fiți însoţiți de proprietarul domiciliului.
 • Dacă există posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent este suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, declarație care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.