PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciului de evidență
2. CERTIFICAT DE NAȘTERE - original și copie
3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - original și copie
4. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR MINORI - original și copie
5. DISPOZIȚIA PRIN CARE SE APROBĂ SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMELUI SAU PRENUMELUI (dacă este cazul) - original și copie 
6. SENTINȚA DE DIVORȚ RAMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (dacă este cazul) - original și copie
7. CERTIFICAT DE DECES (ÎN CAZUL DESFACERII CĂSĂTORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOȚI) - original și copie
8. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU* - original și copie
9. ACTUL DE IDENTITATE;
10.CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI ( plătită la Taxe și Impozite Făgăraș) 

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.