PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 31437din 15.04.2020   PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

15.04.2020
Nr. 31437din 15.04.2020
 
 
 
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
-  pentru concursul organizat în data de 22 – 24 aprilie 2020 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis / Respins Observaţii
Controlor bilete
Dîmboiu Daniel Admis  
Marciu Ovidiu Ion Admis  
Conducător auto
Fortuna Sorin Admis  
Urdea Virgil Admis