PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 31609 din 22.04.2020 PROCES VERBAL PROBA SCRISA

back

22.04.2020
Nr. 31609 din 22.04.2020
 
PROCES VERBAL PROBA SCRISA
 
 
pentru concursul organizat în data de 22 – 24 aprilie 2020 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
            In urma notarii lucrarilor scrise conform borderoului de notare anexat, tinand cont de punctajul minim de promovare, respectiv 50 de puncte, Comisia de concurs a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Admis/Respins
I. Controlor bilete
Dîmboiu Daniel 59 puncte Admis
Marciu Ovidiu Ion 91 puncte Admis
II. Conducător auto
Fortuna Sorin 69 puncte Admis
Urdea Virgil 95 puncte Admis