PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 31413 din 24.03.2021   PROCES VERBAL -  Proba scrisa

back

24.03.2021

Nr. 31413  din 24.03.2021

 

PROCES  VERBAL  -  Proba scrisa

Incheiat astazi, 24.03.2021 de catre comisia de examen  

 

In urma notarii lucrarilor scrise, tinand cont de punctajul minim de promovare comisia de examen a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:

 

Nr. crt.

Nr. dosar

 

Punctaj                          proba scrisa

Admis / Respins

Consilier I Asistent  –  Birou implementare proiecte de finantare,

relatii internationale

1

7292/19.02.2021

 

68,55

Admis

2

8744/03.03.2021

 

44

Respins

3

9122/05.03.2021

 

13,67

Respins

Consilier I Superior  –  Birou implementare proiecte de finantare,

relatii internationale

1

8862/04.03.2021

 

-

Neprezentat

2

9170/05.03.2021

 

52,93

Admis

3

9227/08.03.2021

 

65,28

Admis

 

 

 

Rezultatele probei scrise s-au afisat la sediul Primariei Municipiului Fagaras astazi, 24.03.2021, ora 12.00.