PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PLANUL DE INTERVIU a concursului organizat în perioada 23 - 26 martie 2021

back

24.03.2021

PLANUL DE INTERVIU

a concursului organizat în perioada 23 - 26 martie 2021 pentru ocuparea funcţiilor publice de Consilier clasa I grad professional Asistent şi Consilier clasa I grad professional Superior din cadrul Biroul implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale

 

     In conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,

Comisia de concurs stabileste urmatorul plan de interviu:

 

Criterii de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj

acordat

1 abilităţile de comunicare

20

 

2 capacitatea de analiză şi sinteză

20

 

3 abilităţile impuse de funcţie

20

 

4 motivaţia candidatului

20

 

5  comportamentul în situaţiile de criză

20

 

 

 

Promovarea interviului se va face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte.

Candidatii nemultumiţi de rezultatul obtinut la interviu pot depune contestatie în termen de 24 de ore de la afişare.

Desfăşurarea interviului va avea loc în data de 26.03.2021 la ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Făgăraş.