PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 31745 din 26.03.2021   PROCES – VERBAL -  Proba interviu

back

26.03.2021

Nr. 31745  din 26.03.2021

PROCES – VERBAL -  Proba interviu

 

Incheiat astazi, 26.03.2021 de catre comisia de concurs  

 

Respectand prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, comisia de examen a declarat admisi la interviu urmatorii candidati:

 

Nr. crt.

Nr. dosar

 

Punctaj                          proba interviu

Admis / Respins

Consilier I Asistent  –  Birou implementare proiecte de finantare, relatii internationale

1

7292/19.02.2021

 

84,33

Admis

Consilier I Superior  –  Birou implementare proiecte de finantare, relatii internationale

1

9170/05.03.2021

 

70,66

Admis

2

9227/08.03.2021

 

91,66

Admis

 

Rezultatele probei interviu s-au afisat la sediul Primariei Municipiului Fagaras astazi, 26.03.2021, ora 12.00.