PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.  48003 din data de 16.08.2021   PROCES – VERBAL -  Proba scrisa

back

16.08.2021

Nr.  48003 din data de 16.08.2021

PROCES – VERBAL -  Proba scrisa

 

- pentru concursul de promovare în functia publică de conducere

In urma notarii lucrarilor scrise, tinand cont de punctajul minim de promovare de 70 puncte, comisiile de concurs au declarat admis / respins pentru proba interviu următorii candidati:

 

Nr. Crt.

Nr. / data dosar înscriere

Punctaj

probă scrisă

Admis / Respins

1

46111/28.07.2021

62 puncte

Respins

2

46064/28.07.2021

78 puncte

Admis

3

46163/29.07.2021

42 puncte

Respins

 

 

Rezultatele probei scrise s-au afisat astazi, 16.08.2021, ora 14,30.