PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 48.066 din 16.08.2021   PLANUL DE INTERVIU pentru concursul de promovare în functie publica de conducere

back

16.08.2021

Nr. 48.066 din 16.08.2021

 

PLANUL DE INTERVIU

pentru concursul de promovare în functie publica de conducere

 

In conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizata, comisia de concurs stabileste urmatorul plan de interviu:

 

Criteri de performanta

Punctaj maxim

Punctaj

acordat

abilităţile de comunicare

 

 

capacitatea de analiză şi sinteză 

 

 

abilităţile impuse de funcţie

 

 

motivaţia candidatului

 

 

comportamentul în situaţiile de criză

 

 

capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora

 

 

exercitarea controlului decizional

 

 

capacitatea managerială

 

 

 

 

Promovarea interviului se va face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 70 de puncte.

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la interviu pot depune contestatie in termen de 24 de ore de la afisare.

Desfasurarea interviului va avea loc in data de 18.08.2021 la ora 14,30 la sediul Primariei Municipiului Fagaras.