PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.  48330 din 18.08.2021   PROCES – VERBAL -  Proba interviu

back

18.08.2021

Nr.  48330  din  18.08.2021

PROCES – VERBAL -  Proba interviu

 

Incheiat astazi, 18.08.2021 de catre comisia de concurs privind concursul de promovare în functia publică de conducere

Respectand prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, de 70 de puncte, comisia de concurs a declarat admis la proba interviu, urmatorul candidat:

 

Nr. Crt.

Nr. / data dosar înscriere

Punctaj                          proba interviu

Admis / Respins

1

46064/28.07.2021

98 puncte

Admis

 

 

 

            Rezultatele probei interviu s-au afisat la sediul Primariei municipiului Fagaras astazi, 18.08.2021, ora 15,30.