PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 62499 din 15.12.2021 PROCES VERBAL - Proba interviu

back

15.12.2021

Nr. 62499 din 15.12.2021

 

PROCES VERBAL - Proba interviu

încheiat astazi, 15.12.2021

 

- pentru organizarea concursului de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacante
Consilier juridic clasa I grad profesional Superior- Compartiment juridic

 

 

Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, comisia de concurs a declarat admişi la proba interviu, următorii candidaţi:

 

 

Nr.

crt.

Nr. dosar

 

Punctaj proba interviu

Admis / Respins

Consilier juridic clasa 1 grad profesional Superior-

Compartiment juridic

1

60552/26.11.2021

 

68.33

Admis

Rezultatele probei interviu s-au afişat la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astazi, 15.12.2021, ora 16,00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.