PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 62502 din 17.12.2021 PROCES VERBAL FINAL

back

17.12.2021

Nr. 62502 din 17.12.2021

PROCES VERBAL FINAL

încheiat astazi, 17.12.2021

 

- pentru organizarea concursului de recrutare pentru două funcţii publice de conducere vacante

In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarat “admis” la concursul de recrutare in funcţii publice de conducere, următorii candidaţi:

 

 

Nr.

crt.

Nr. dosar

 

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj

final

Admis / Respins

Şef serviciu - Serviciul venituri bugetare

1

59505/18.11.2021

 

80,00

78,00

158,00

Admis

Şef birou - Biroul Economic Financiar

1

60263/24.11.2021

 

84,50

89,60

174,10

Admis

Rezultatele finale s-au afişat la sediul Primăriei municipiului Fagaras astazi, 17.12.2021, ora

10,30.

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului.