PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 62861 din 20.12.2021 PROCES VERBAL - Proba interviu

back

20.12.2021

Nr. 62861 din 20.12.2021

 

PROCES VERBAL - Proba interviu

încheiat astazi, 20.12.2021

 

- pentru organizarea concursului de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacante
Consilier clasa I grad profesional Superior- Birou achiziţii

 

Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, comisia de concurs a declarat admişi la proba interviu, următorii candidaţi:

 

 

Nr.

crt.

Nr. dosar

 

Punctaj proba interviu

Admis / Respins

Consilier clasa 1 grad profesional Superior- Birou achiziţii

1

59543/19.11.2021

 

77,00

Admis

2

60378/25.11.2021

 

86,00

Admis

Rezultatele probei interviu s-au afişat la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astazi, 20.12.2021, ora 11,00.

I         lil !

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.