PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 63066 din 21.12.2021 PROCES VERBAL FINAL

back

21.12.2021

Nr. 63066 din 21.12.2021

 

PROCES VERBAL FINAL

încheiat astazi, 21.12.2021

- pentru organizarea concursului de recrutare pentru (trei) funcţii publice de execuţie vacante

 

In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarat "admis” la concursul de recrutare in funcţii publice de execuţie, următorii candidaţi:

 

 

Nr.

crt.

Nr. dosar

 

Punctaj proba scrisa

Punctaj

proba

interviu

Punctaj final

Admis / Respins

Consilier juridic clasa 1 grad profesional Superior- Corn

partimentjuridic r M

1

60552/26.11.2021

 

54,25

68,33

122,58

Admis

Consilier clasa i

grad profesional Superior - Birou achiziţii

1

59543/19.11.2021

 

56,00

77,00

133,00

Respins

2

60378/25.11.2021

 

62,00

86,00

148,00

Admis

Rezultatele finale s-au afişat Ia sediul Primăriei municipiului Fagaras astazi, 21.12.2021, ora

110°.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării

 


rezultatului.