PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PLANUL DE INTERVIU pentru concursul de recrutare a trei functii publice de executie vacante

back

27.04.2022

PLANUL DE INTERVIU

pentru concursul de recrutare a trei functii publice de executie vacante

In conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizata, comisia de concurs stabileste urmatorul plan de interviu:

Criterii de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj

acordat

1 abilităţile de comunicare

20

 

2 capacitatea de analiză şi sinteză

20

 

3 abilităţile impuse de funcţie

20

 

4 motivaţia candidatului

20

 

5  comportamentul în situaţiile de criză

20

 

total

100

 

 

 

Promovarea interviului se va face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte.

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la interviu pot depune contestatie in termen de 24 de ore de la afisare.

Desfăşurarea interviului va avea loc în data de 02.05.2022 la ora 10 la sediul Primariei Municipiului Făgăraş.