PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 34841 din 27.04.2022   PROCES VERBAL FINAL Incheiat astazi, 27.04.2022

back

27.04.2022

Nr. 34841  din 27.04.2022

PROCES  VERBAL  FINAL

Incheiat astazi, 27.04.2022

- pentru organizarea concursului de recrutare pentru o funcție publica de conducere vacanta - sef birou - Birou cadastru, evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri)

In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarat “admis” la concursul de recrutare in functia publica de conducere, urmatorul candidat:

 

Nr. crt.

Nr. dosar

Punctaj                          proba scrisa

Punctaj                          proba interviu

Punctaj final

Admis / Respins

1

31745/29.03.2022

86,00

80,00

166,00

Admis

 

 

Rezultatele finale s-au afisat la sediul Primariei municipiului Fagaras astazi, 27.04.2022, ora 15,00.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului.