PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 35143 din 02.05.2022   PROCES VERBAL -  Proba interviu Încheiat azi 02.05.2022

back

02.05.2022

Nr. 35143 din 02.05.2022

PROCES  VERBAL  -  Proba interviu

Încheiat azi 02.05.2022

- pentru concursul de recrutare a trei funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate a primarului

 

Respectand prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, de 50 puncte,

Comisia de concurs a declarat admis la proba interviu:

 

Nr. crt.

Nr. dosar

Punctaj                          proba interviu

Admis / Respins

Consilier clasa I grad profesional Debutant - Compartiment tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă

1

33027/07.04.2022

61,66 puncte

Admis

Consilier juridic clasa I grad profesional Superior – Biroul implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale

1

33282/11.04.2022

72,00 puncte

Admis

Referent clasa III grad profesional Superior - Compartiment tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă

1

31516/25.03.2022

75,00 puncte

Admis

 

Prezentul proces verbal s-a afișat azi 02.05.2022 ora 12,00

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului.