PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.40721 din 16.06.2022 ANUNT - In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempor

back

21.06.2022