PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 41610/23.06.2022   PROCES VERBAL DE SELECȚIE DOSARE   - pentru organizarea concursului de recrutare pentru două funcții publice de execuție vacante

back

23.06.2022

Nr. 41610/23.06.2022

PROCES VERBAL DE SELECȚIE DOSARE

- pentru organizarea concursului de recrutare pentru două funcții publice de execuție vacante,

 

În urma verificării dosarelor depuse de candidați, comisiile de concursa au întocmit lista candidaţilor care pot participa la proba scrisă din data de 05.07.2022, astefel:

I. pentru postul de Consilier clasa I grad profesional Principal studii Superioare – Compartiment  urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

 

Nr. Crt.

Nr. / data dosar înscriere

Admis / Respins

Observatii

1

40599/15.06.2022

Admis

-

 

2

40865/17.06.2022

Admis

-

 

 

II. pentru postul de Consilier juridic clasa I grad profesional Superior studii Superioare – Compartiment juridic

Nr. Crt.

Nr. / data dosar înscriere

Admis / Respins

Observatii

1

40671/16.06.2022

Admis

-

 

 

 

 

Prezentul proces verbal a fost afișat azi 23.06.2022 ora 10

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului.