PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 46305 din 03.08.2022 PROCES VERBAL - Proba interviu incheiat azi 03.08.2022-pentru organizarea concursului de recrutare pentru functia publica de execute vacanta-Consilier clasa I grad profesional

back

03.08.2022