PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 51079/13.09.2022 PROCES VERBAL Privind proba sportivă organizată azi 13.09.2022 din cadrul concursului de recrutare pentru patru funcţii publice de execuţie vacante de Poliţist local clasa III gra

back

13.09.2022