PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 52265 din 21.09.2022 PROCES VERBAL - Proba interviu încheiat azi 21.09.2022 Privind organizarea concursului de recrutare pentru patru funcţii publice de execuţie vacante de Poliţist local clasa II

back

21.09.2022