PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROCES VERBAL   - privind selecția dosarelor pentru concursului de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de Consilier clasa I grad profesional Asistent din cadrul Biroului implementare

back

12.04.2023

Nr. 32694/12.04.2023

 

PROCES VERBAL

 

- privind selecția dosarelor pentru concursului de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de Consilier clasa I grad profesional Asistent din cadrul Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaionale, din aparatul de specialitate a primarului Municipiului Făgăraş

 

În urma verificării dosarelor depuse de candidați, comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la proba scrisă din data de 25.04.2023, astfel:

 

Nr. Crt.

Nr. / data dosar înscriere

Admis / Respins

Observatii

1

32246/07.04.2023

Admis

-

 

 

 

 

 

Prezentul proces verbal a fost afișat azi 12.04.2023 ora 10.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului.