PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE   - pentru examenul de promovare în grad imediat suprior pentru 2 funcții pubice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

back

08.09.2023