PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PLANUL DE INTERVIU In conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizata, comisia de concurs stabiles

back

18.09.2023